Lagu Anak Muslim

Menu

Sulis – ASMA UL HUSNA

[edit lirik]
Bismillaah yaa Allaahu yaa Kariiim
Bismillaah ya Allaahu yaa Rohim
bismillaah...
bismillaah...
bismillaah
bismillaah tawakkaltu ‘alAllaah
bismillaah...
bismillaah...
bismillaah
Bismillaah tawassalna billah
Bismillaah tawassalna billah
Bismillaah tawakkalna ‘alAllaah
bismillaah...
bismillaah...
bismillaah
Yaa Allaahu yaa Mannaanu...
yaa Kariim
Yaa Allaahu yaa Rohmaanu...
yaa Rohiim
Yaa Allaah...
yaa Allaah...
yaa Allaah
Yaa Allaahu yaa Fattaahu...
yaa Halim
Yaa Allaah...
yaa Allaah...
yaa Allaah
Yaa Allaahu yaa Sattaaru...
yaa Khobiir
Yaa Allaahu yaa Qohhaaru...
yaa ‘Aziiz
Yaa Allaah...
yaa Allaah...
yaa Allaah
Yaa Allaahu yaa Ghoffaaaru...
yaa Nashiir
Yaa Allaah...
yaa Allaah...
yaa Allaah
Yaa Allaahu yaa ‘Allaamu...
yaa Qodiir
Yaa Allaahu yaa Wahhaabu...
yaa Majiid
Yaa Allaah...
yaa Allaah...
yaa Allaah
Yaa Allaahu yaa Rohmaanu yaa Rohiim
Yaa Allaah...
yaa Allaah...
yaa Allaah.